• +251115526653
  • info@etsugar.com
  • Phillips Building, Chad St, Addis Ababa, Ethiopia
ለግሩፑ መካከለኛ አመራር አባላት የዓቅም ግንባታ ስልጠና በመሰጠት ላይ ነው

ለግሩፑ መካከለኛ አመራር አባላት የዓቅም ግንባታ ስልጠና በመሰጠት ላይ ነው

ለኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ መካከለኛ አመራር አባላት አራት ቀናት የሚቆይ የአቅም ግንባታ ስልጠና በመሰጠት ላይ ነው፡፡
የስልጠና ፕሮግራሙን በንግግር የከፈቱት የስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ክቡር አቶ ወዮ ሮባ ሲሆኑ በመክፈቻ ንግግራቸውም  ከዛሬ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ…

የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና ተጀመረ

የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና ተጀመረ

የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕን ተጨባጭ ሁኔታ፣ ዕድሎችና ፈተናዎችን በአግባቡ በመገንዘብ በላቀ የአመራር ብቃትና የቡድን መንፈስ በመስራት ውጤታማ ተቋም መገንባትን ዓላማው ያደረገ የግሩፑ የከፍተኛ አመራሮች የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጀምሯል፡፡

ከተረጂነት ወደ ምርታማነት ለተሟላ ሀገራዊ ክብር፣ ነጻነትናሉዓላዊነት በሚል ርዕስውይይት ተካሄደ

ከተረጂነት ወደ ምርታማነት ለተሟላ ሀገራዊ ክብር፣ ነጻነትናሉዓላዊነት በሚል ርዕስውይይት ተካሄደ

የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ አመራር አባላትና ሰራተኞች ከተረጂነት ወደ ምርታማነት ለተሟላ ሀገራዊ ክብር፣ ነጻነትና ሉዓላዊነት በሚል የመወያያ ርዕስ ዓርብ ሰኔ 21 ቀን 2016 ዓ.ም ውይይት አካሄዷል፡፡

የግሩፑ ህግና ኢንሹራንስ መምሪያ ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ የቀረበ ክስን በፍ/ቤት ውድቅ አስደረገ፡፡

የግሩፑ ህግና ኢንሹራንስ መምሪያ ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ የቀረበ ክስን በፍ/ቤት ውድቅ አስደረገ፡፡

ለከሰም ስኳር ፋብሪካ አገዳ ሲያቀርብ የቆየው አሚባራ እርሻ ልማት ኃ/የተ/የግ/ማህበር ስኳር ፋብሪካው በመበላሸቱ ምክንያት አገዳ ባለመነሣቱ ብር 1.2 ቢሊዮን (አንድ ቢሊዮን ሁለት መቶ ሚሊዮን) የፍትሐብሔር ክስ በፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት…

የኩባ የስኳር ዘርፍ የቴክኒክ ቡድን ባቀረበው የማጠቃለያ ሪፖርት ላይ ውይይት ተካሄደ

የኩባ የስኳር ዘርፍ የቴክኒክ ቡድን ባቀረበው የማጠቃለያ ሪፖርት ላይ ውይይት ተካሄደ

የኩባ የስኳር ዘርፍ የቴክኒክ ቡድን በአራት ስኳር ፋብሪካዎች ባካሄደው የሥራ ጉብኝት ያዘጋጀውን የማጠቃለያ ሪፖርት ለስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ዛሬ ግንቦት 23 ቀን 2016 ዓ.ም አቅርቦ ውይይት ተደርጎበታል፡፡