• +251115526653
  • info@etsugar.com
  • Phillips Building, Chad St, Addis Ababa, Ethiopia
የጣና በለስ ስኳር ፋብሪካ ያስገነባዉን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በማሰመረቅ ስራ አስጀመረ

የጣና በለስ ስኳር ፋብሪካ ያስገነባዉን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በማሰመረቅ ስራ አስጀመረ

የፋብሪካዉ ዋና ስራ አስኪያጀ አቶ አበበ ይሁኔ፣ የጃዊ ወረዳ ትምህርት ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ አዲሱ ወርቁ እና የፋብሪካዉ ዘርፍ ሰራተኛ ማህበር ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን አሰፋ ከተማሪ ተወካዮች ጋር በመሆንና ችቦ በመለኮስ ትምህርት ቤቱ